Název projektu: Papírové tašky

  • Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/17_152/0012239
  • Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny

Předmětem projektu je prostřednictvím pořízených technologií započít ve společnosti Papírna Aloisov a.s. výrobu ekologických papírových tašek vyráběných z druhotné suroviny. Tašky budou opatřeny speciálním nátěrem, díky kterému budou nabízet konečným spotřebitelům unikátní vlastnosti.

 

Formát.pdf Velikost 0.316 MB Stáhnout