Název projektu: Travní tašky

Název projektu: Travní tašky
Reg. č.: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023220
Doba realizace: 1.10.2020 - 30.4.2022
Výzva: Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – výzva V.

Projekt „Travní tašky" přirozeně navazuje na projekt „Papírové tašky" z roku 2018. Žadatel dosavadní produkt inovoval a do výroby zavedl nový produkt – papírové sáčky. Oba produkty jsou vysoce ekologické. V rámci projektu žadatel pořídí 3 stroje a regálový systém. Dále budou realizovány stavební práce, konkrétně se bude jednat o výměnu podlahy.

Cílů projektu je hned několik:

  1. Hlavní cíle jsou 2 - rozšíření vlastního sortimentu výrobků o nový druh tašek s použitím recyklovaného papírového odpadu a dále travního papíru (papíru s využitím suché luční trávy z lokálních luk) a zavedení výroby nového produktu - papírových sáčků, které budou stejně jako travní tašky šetrné k životnímu prostředí.
  2. Dílčí cíle - navýšení výrobní kapacity v případě výroby tašek i sáčků. Projekt počítá s rozšířením na třísměnný provoz.
  3. Cíle globální a regionální - pozvednutí surovinové soběstačnosti, upevnění pozice konkurenceschopné společnosti, posílení inovačního potenciálu, zvýšení tržního potenciálu, definování nových příležitostí, a další.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Formát.pdf Velikost 0.341 MB Stáhnout