Název projektu: Fixboard linka

  • Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/17_152/0012240
  • Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny

Předmětem projektu je využití druhotné suroviny jako klíčového materiálu pro výrobu papírových voštinových desek. Voštinové desky nabízí lepší uplatnění nejen v oblasti papírenství, ale také v dalších odvětvích národního hospodářství. Nové možnosti výroby, maximální využití odpadu a využití klíčového vstupního materiálu - recyklovaný papír, vytváří konkurenceschopný a environmentální projekt.

 

Formát.pdf Velikost 0.717 MB Stáhnout